OBJEKTIF

Menyediakan satu perkhidmatan rawatan dan penjagaan pesakit yang cekap dan berkesan. Untuk membantu seseorang individu mencapai dan mengekalkan kehidupan yang produktif dari segi sosial dan ekonomi.

VISI

Untuk menjadikan sebuah organisasi cemerlang dalam perawatan pesakit berteraskan nilai-nilai murni, kualiti dan inovasi dalam perkhidmatan

MISI

Menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan pesakit yang cekap dan berkesan

Font Resize