PIAGAM PELANGGAN

  1. Hak menerima rawatan yang berkesan dan bersesuaian dengan masalah kesihatan mereka tanpa mengira umur, jantina, etnik, agama atau status ekonomi sosial secara profesional.
  2. Hak menerima layanan dengan penuh penghormatan, penyayang, kesopanan, dan keikhlasan.
  3. Hak mendapat privasi dan kerahsiaan pesakit hendaklah dipatuhi.
  4. Hak menerima jagaan dalam persekitaran kondusif yang selamat, menyenangkan dan bersih.
  5. Hak diberi maklumat yang jelas dan mencukupi mengenai penyakit mereka, pengurusan penjagaan termasuk rawatan, prosedur dan risiko yang dijangkakan. Keluarga dan penjaga hendaklah diperkasakan dengan mendidik tentang kesinambungan penjagaan, promosi kesihatan, pencegahan dan pemulihan
  6. Hak memilih atau menolak rawatan tertentu
  7. Hak untuk menerima rawatan yang tidak disediakan di Hospital Tumpat hendaklah dirujuk ke hospital berpakar atau institusi kesihatan lain yang sesuai
  8. Hak untuk mendapatkan diet yang bersesuaian dengan keadaan kesihatan pesakit, halal dan selamat dimakan serta dibenarkan memohon makanan mengikut keagamaan
Font Resize